Sebze tarlası

Sebze tarlası

Sebze tarlası ; Göreviniz tarlaya sebzeleri almak için gelen kamyonları doldurarak satış yapılacak pazara gitmelerini sağlıyorsunuz. Tarla yoluna giren kamyonlar yavaş bir şekilde durmadan yollarına devam ettirin. Araçlar gözden kaybolmadan istenilen ürünler ile seri bir şekilde kamyonu doldurmaya çalışınız. Bölüm içerisinde yer alan kamyonların tamamını doldurmayı başarmanız halinde oyuna yeni bölümler ile devam edebilirsiniz.

oyna